Ugrás a tartalomra

Szakmai szótár

 • ADR (American Depositary Receipt)

  A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás, beleértve az ideiglenes eltéréseket is, amelyeket a szállításban részvevő Szerződő Felek aláírtak. Az ADR egyezményt az európai országok kötötték 1957-ben Genfben, melyhez Magyarország 1979-ben csatlakozott.

 • Állati melléktermék

  Állati mellékterméknek számít a 1069/2009/EK rendelet alapján az állatok teljes teste vagy testrészei, állati eredetű termékek, vagy más állatokból nyert termékek, amelyeket nem emberi fogyasztásra szántak.

 • Élelmiszer

  Az élelmiszer fogalmába tartozik a 178/2002/EK rendelet 2. cikke alapján minden olyan feldolgozott, részben feldolgozott vagy feldolgozatlan anyagot vagy terméket jelent, amelyet emberi fogyasztásra szánnak, illetve amelyet várhatóan emberek fogyasztanak el.

 • Élelmiszerhulladék

  A 142/2011/EU rendelet értelmében élelmiszer-hulladéknak minősülnek az éttermekben, vendéglátó ipari egységekben és konyhákon – a központi konyhákat és a háztartások konyháit is beleértve - keletkező valamennyi élelmiszer hulladék, beleértve a használt sütőolajat.

 • Homokfogó

  A homokfogó a vízben lebegő, viszonylag nagyobb szemcsék eltávolítására alkalmas műtárgy. Benne a víz sebességét oly mértékben csökkentik le, hogy a vízben lebegő homokszemcsék le tudjanak ülepedni, mielőtt a víz a műtárgyból kilép. A homokfogó nagy méretű, nagy ülepedési sebességű anyagok eltávolítását szolgálja.

 • Hulladék

  A 2012. évi CLXXXV. hulladékról szóló törvény alapján bármely anyag vagy tárgy, amelytől a birtokosa megválik, megválni szándékozik vagy megválni köteles.

 • Húsipari melléktermék

  Ide soroljuk a hús, hal és egyéb állati eredetű élelmiszerek előállítása és feldolgozása során keletkező, fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagokat, illetve a romlott, lejárt szavatosságú húskészítmények is.

 • Iszapleválasztó

  Az iszapleválasztó berendezésekben a bevezetett szennyvízből az áramlás lassulása miatt kiválik a könnyen ülepedő, szilárd anyag. Az iszapfogókat gyakran alkalmazzák olajfogó berendezéssel együtt, annak előtagjaként.

 • Olajleválasztó (szénhidrogén-leválasztó)

  Egy tartály, ahol a bevezetett szennyvízből az áramlás lassulása miatt kiválnak az olajszármazékok és az iszap. A könnyebb fajsúlyú olajos szennyeződés felúszik a víz felszínére, a szilárd iszap pedig leülepszik.

 • Szennyvízátemelő berendezések

  szennyvízátemelő berendezéseket a szennyvíz keletkezési helye és a közcsatorna közti szintkülönbség leküzdésére használják, ha a keletkezés helyén a szennyvizet a megfelelő elfolyás érdekében magasabbra kell emelni. A műtárgyak ezáltal a szennyvíz közcsatornából történő visszatorlódásától is megvédik az épületeket.

 • Tejipari melléktermék

  Ennek körébe soroljuk az előkészítés és feldolgozás során keletkező, fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan tejipari melléktermékeket, illetve a romlott, lejárt szavatosságú, vagy egyéb okból forgalomba nem hozható tejtermékeket is.

 • Újrahasznosítás (recycling)

  Gyűjtőneve mindazon tevékenységnek, amelynek célja, hogy az ember által készített, tartós, nem természetes, főleg hulladékká váló anyagokat nyersanyaggá alakítsa át és olyan másodlagos, újrahasznosítható anyagokat állítson elő, amelyek segítik a természetes anyagok felhasználásának csökkentését.

 • Veszélyes hulladék

  A 2012. évi CLXXXV. törvény alapján veszélyes hulladék az alábbi veszélyességi jellemzők legalább egyikével rendelkező hulladék.

  A veszélyességi jellemzőket a hulladékgazdálkodásról szóló törvény HP betűvel és egy sorszámmal jelöli:

  HP 1

  robbanásveszélyes

  HP 2

  oxidáló

  HP 3

  tűzveszélyes

  HP 4

  irritáló vagy izgató

  HP 5

  célszervi toxicitás (STOT)/aspirációs toxicitás

  HP 6

  akkut toxicitás

  HP 7

  rákkeltő (karcinogén)

  HP 8

  maró

  HP 9

  fertőző

  HP 10

  reprodukciót (szaporodást)károsító

  HP 11

  mutagén

  HP 12

  akut mérgező gázokat fejlesztő

  HP 13

  érzékenységet okozó

  HP 14

  környezetre veszélyes (ökotoxikus)

  HP 15

  olyan hulladék, mely képes a HP 1-14-ben felsorolt veszélyességi tulajdonságokat mutatni, amellyel az eredeti hulladék nem rendelkezik

 • Zsírleválasztó, zsírfogó

  Egy tartály, ahol a bevezetett szennyvízből az áramlás lassulása miatt kiválik a zsír és az iszap. A könnyebb fajsúlyú zsíros szennyeződés felúszik a víz felszínére, a szilárd iszap pedig leülepszik.

Megtalálhat minket a közösségi portálokon is!

Vállalatunk közösségi oldalain első kézből értesülhet híreinkről.

Facebook
LinkedIn

Hírlevél feliratkozás

Adja meg email címét, hogy elsőként értesüljön legfrissebb híreinkről és akcióinkról!