Ugrás a tartalomra

Olajfogó tisztítás, karbantartás, javítás

Mi is az olajfogó, olajleválasztó berendezés?

Az olajleválasztó (szénhidrogén-leválasztó) egy tartály, ahol a bevezetett szennyvízből az áramlás lassulása miatt kiválnak az olajszármazékok és az iszap. A könnyebb fajsúlyú olajos szennyeződés felúszik a víz felszínére, a szilárd iszap pedig leülepszik. Ahhoz, hogy a kivezető nyíláson át a közcsatornába távozó szennyvízben valóban a küszöbérték alatt legyen az olajszármazékok mennyisége, nagyon fontos, hogy a megfelelő olajfogó műtárgy kerüljön beépítésre.

A 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. számú melléklete megszabja a közcsatornába bocsátható szennyvizek szennyezőanyag-tartalmának küszöbértékeit, így a víz olaj- és zsírtartalmát is. Ezért ahol különösen nagy olajtartalmú szennyvíz keletkezik (pl. benzinkutak, autómosók, parkolók, szervizek), kötelező az olajfogó műtárgy beépítése, amely leválasztja az olajos iszap nagy részét.

A környezet- és vízvédelmi előírások miatt ma már nélkülözhetetlen minden olyan területen az olajfogó berendezések telepítése, ahol gépjárműparkoló, autómosó, szerviz stb. kerül kialakításra. A csapadék a mosó-parkoló felületekről olajos szennyeződést moshat a talajba, illetve csatornahálózatba, amely környezetszennyezést okoz.

Az olajfogó műtárgyakban képződő olaj-iszap keveréket (homokfogóból és olaj-víz szeparátorból származó hulladékkeverék) környezetvédelmi szempontból veszélyes hulladéknak kell tekinteni, melynek szükség szerinti elszállításáról és megsemmisítéséről a szakhatóságok követelményeinek megtartásával kell gondoskodni.

Az egy adott helyre alkalmas olajfogó műtárgy kiválasztását minden esetben szakemberre, vízgépészettel foglalkozó mérnökre kell bízni, aki számítások alapján határozza meg a megfelelő típust!

Hatósági engedélyekkel rendelkező vállalkozásunk minden meglévő és leendő ügyfele részére vállalja országosan a beépített olajfogó műtárgyak tisztítását, karbantartását és a benne képződött hulladékok/veszélyes hulladékok kitermelését, elszállítását, ártalmatlanítását. Munkatársaink várják árajánlatkérését!

Kiknek ajánljuk?

Ezt a szolgáltatást elsősorban a következő területeken ajánljuk:

Kérje ajánlatunkat!

Ha szolgáltatásunk felkeltette érdeklődését, kérje ajánlatunk!

Ajánlatkérés

Olajfogó, olajleválasztó berendezések működése

Az esővíz és az eljárási vizek olajszármazékokat és szilárd szennyeződéseket tartalmaznak (por, homok és egyéb szilárd anyagok), melyek a ráfolyó szennyvízzel az első fázisban az ülepítőbe/iszapfogó térbe jutnak. A beépített ún. koagulációs terelőrendszer meghosszabbítja az iszapülepedési és az olajfelúszási utat.

A víznél nehezebb anyagok, szilárd részecskék kiválnak a vízből és leülepednek. Az olajos víz tisztításának második szakaszában a szennyeződésektől megtisztított olajszármazékokat tartalmazó víz az olajleválasztó térbe jut. Itt történik a flotáció, a nagyobb olajszármazék részecskék cseppekbe tömörülnek, és felúsznak a felszínre.

 

Olajfogó, olajleválasztó berendezés üzemeltetése

Az olajfogó műtárgy üzemeltetése során a következő előírásokat kell betartani:

  • Az olajleválasztóba, olajfogóba csak olyan szennyvíz vezethető be, ami a berendezés működését nem akadályozza.
  • A műtárgyba nem vezethetők be emulziók és oldószerek, valamint olyan felületek csapadékvize, amelyekre a leválasztót nem tervezték, illetve kommunális szennyvíz sem.
  • Az üzemeltetés során a műtárgyba beépített koaleszcensz szűrőt semmilyen esetben sem szabad eltávolítani! Maximum a karbantartás, javítás, ellenőrzés idejére!

Olajfogók, olajleválasztók működésének hatékonysága

Az olajfogó kapacitása egyre csökken, ahogy távolodunk a tisztítás időpontjától. Nagyon fontos a jól megválasztott műtárgy kiválasztása, hiszen az alulméretezett berendezés jelentősen megnövelheti a szükséges tisztítások számát, és csökkenti a hatékonyságot.

Olajleválasztó típusok

Az olajleválasztó berendezések többféle méretben készülnek a különböző vízkibocsátású helyek kiszolgálásához. Anyaguk lehet műanyag, fém vagy beton. Megkülönböztethetjük a műtárgyakat aszerint is, hogy az elfolyó víz közcsatornába vagy élővízbe bocsátható -e. Léteznek tökéletesebb tisztítást eredményező, koaleszcensz szűrővel ellátott olajfogók is, illetve olyanok is, melyekhez záportúlfolyó csatlakozik. Az olajfogók elhelyezés szerint lehetnek: kültéri, beltéri kivitelűek, illetve működésük szerint: automata, félautomata, manuális kivitelűek.

Olajfogó, olajleválasztó telepítése, üzembe helyezése

Üzembe helyezés előtt a teljes olajfogó műtárgyat meg kell tisztítani, a szennyeződéseket (habarcsmaradványok, föld) el kell távolítani, az iszapfogót és a leválasztót tiszta vízzel kell feltölteni. A berendezésen ellenőrizni kell az illesztések tömítettségét. Olajfogó, olajleválasztó berendezésekről még az Zsír- és olajfogó műtárgy értékesítés alatt is olvashat.

Olajfogó, olajleválasztó műtárgyak karbantartása

Az olajfogó, olajleválasztó műtárgyaknál, berendezéseknél a károsodások elkerülése érdekében a tisztításokat és karbantartásokat előírt gyakoriság szerint el kell végeztetni az arra jogosult szakvállalkozóval. A szakszerű karbantartás biztosítja az üzembiztos működést és hosszú élettartamot, megelőzhető a környezetszennyezés, a csatornabírság. Cégünk, mint erre jogosult szakvállalkozás, 15 éves szakmai tapasztalattal végzi az olajiszapfogók karbantartását, ellenőrzését, javítását.

Az olajleválasztók szakszerű karbantartása biztosítja a műtárgy üzembiztos működését, hosszú élettartamát, és garantálja a határértéken belüli kibocsátást. A közcsatornába bocsátható szennyvizek szennyezőanyag-tartalmának küszöbértékeit a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

A felszíni vizek védelméről szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet pedig kimondja, hogy:

9. § (1) A kibocsátó köteles a keletkezett szenny- vagy használt vizet az engedélyben előírt kibocsátási határértékre megtisztítani vagy megtisztíttatni.

12. § (3) Közcsatornába szennyvíz (használt víz) csak a külön jogszabály szerint, valamint e rendelet előírásainak betartásával bocsátható. Az olajfogók rendszeres ellenőrzésével, karbantartásával megvalósulhat a határértéken belüli kibocsátás, megelőzhető a környezetszennyezés, illetve elkerülhető a csatornabírság.

Az olajfogó műtárgyakban képződő olaj-iszap keveréket (homokfogóból és olaj-víz szeparátorból származó hulladékkeverék – AZONOSÍTÓ 13 05 08*) környezetvédelmi szempontból veszélyes hulladéknak kell tekinteni, melynek előírt gyakoriság szerinti elszállításáról és megsemmisítéséről a szakhatóságok követelményeinek megtartásával kell gondoskodni. Az olajleválasztók karbantartása jól felszerelt műhelyautóinkkal, a tisztítása és a belőlük kitermelt hulladék elszállítása pedig speciális, vákuumszivattyús, szívó-mosó tartályos gépjárművel történik.

A karbantartás és tisztítás a munkavédelmi szempontok betartásával történik.

A felúszott olaj-víz iszap keveréket és egyéb szennyeződést, a víz és a leülepedett iszap keverékét az ürítés során speciális vákuumszivattyús technológiával távolítjuk el, a kitermelt hulladékot engedélyekkel rendelkező ártalmatlanítóhoz szállítjuk. Az olaj- és iszapfogó műtárgyak ellenőrzését, karbantartását, esetleges javítását jól felszerelt műhelyautókkal, szakképzett munkatársakkal végezzük, rendelkezünk az ehhez szükséges speciális eszközökkel és előírt felszereléssel.

Minden dolgozónk kötelező, rendszeres munkavédelmi oktatáson vesz részt. Az iszapos hulladék kitermelése és a szeparátorok karbantartása mellett foglalkozunk szénhidrogén-leválasztó műtárgyak értékesítésével is, amiről az Értékesítés, forgalmazás címszó alatt talál további részleteket. A leválasztó berendezések karbantartása általunk összeállított, az egyes olajfogó típusokra kidolgozott check-lista alapján történik, ezáltal minden alkalommal garantáljuk a színvonalas munkavégzést. Tevékenységünket országszerte végezzük, és 24 órás ügyeleti szolgálatot tartunk.

Hauraton tanúsítvány

Cégünk a Hauraton olajleválasztó, zsírleválasztó termékeinek márkaszervize, hivatalos karbantartója. A Hauraton Kft. feljogosított bennünket az általa “gyártott és forgalmazott acél, beton és polietilén szénhidrogén és zsírleválasztók – garancia időn belüli és azon túli – szakszervizelésére és karbantartására”.

Az említett cégen kívül évek óta szoros együttműködést tartunk fenn csaknem az összes magyarországi gyártóval és forgalmazóval (pl. Purator, ACO, SW Umwelttechnik, stb.), akik folyamatosan minket bíznak meg e terület szolgáltatásainak elvégzésével, illetve kikérik szaktanácsunkat egy-egy probléma esetén.

A műtárgyak elnevezése terén a szabványosítás nem valósult meg, így előfordul, hogy különböző gyártók és forgalmazók ugyanazt a leválasztó berendezést másképp nevezik, illetve a márkanevek sokszor köznévként is megjelennek a köztudatban (gyakoribb márkanevek: Aquafix, Sepurator, Ecolip, Coalisator, Oleopator, Eco-Jet, Lipurex, Euro-Sedirat, stb.) A karbantartás mellett cégünk Zsír- és olajfogó műtárgy értékesítésével, illetve tisztításával, a kitermelt olajos iszap elszállításával, ártalmatlaníttatásával is foglalkozik.

Maradt még kérdése?

Nézze át válaszaink gyakori kérdésekre, vagy forduljon hozzánk ingyenes zöld számunkon!

Gyakran ismételt kérdések +36 80 296 818