Mi is az a szennyvízátemelő berendezés?

A szennyvízátemelő berendezéseket a szennyvíz keletkezési helye és a közcsatorna közti szintkülönbség leküzdésére használják.

Szennyvízátemelő berendezések felépítése, működési elve

Az épületből kifolyó, visszatorlódási szint alatt keletkező szennyvíz egy aknába gyűlik, ahonnan egy szivattyú szállítja a magasabban fekvő kivezető nyíláshoz, innen a közcsatornába folyik. A szivattyú működését általában úszókapcsoló szabályozza, az elfolyásnál pedig visszacsapó szelep akadályozza meg a szennyvíz visszaáramlását.

A szennyvízátemelő lehet szabadon álló vagy (előre gyártott vagy épített) aknába telepíthető, az akna anyaga műanyag fém vagy beton. Átemelő berendezések különböző méretekben és változatos kiegészítő funkciókkal készülnek az elvezetendő víz minőségétől és mennyiségétől függően. Alkalmazzák őket lakossági és ipari szennyvizek, belvíz, esővíz vagy talajvíz elvezetésére is.

Az akna zsomp vízszintes részeiben holtterek képződnek, amelyek jelentős mértékű kiülepedéseket okoznak. Ezt időnként tisztítani szükséges.

A GREENPRO Zrt. országos kiszállással vállalja a csapadékvíz-átemelő és szennyvízátemelő berendezések tisztítását, karbantartását.

Az átemelő berendezések meghibásodásának elkerülése végett bizonyos időközönként szükséges a műtárgyak ellenőrzése, karbantartása, amit cégünk nagy szakértelemmel végez.

Cégünk szakszerűen, környezettudatosan termeli ki és szállítja el a szennyvíz-, és csapadékvíz-átemelő műtárgyakban leülepedett iszapot (ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszapok), akár 15-20 méteres mélységből is, speciális mélyszívó berendezés segítségével.

Napi kapcsolatban vagyunk márkaszervizeinkkel, akiken keresztül külföldről is intézzük a legszükségesebb alkatrészek mielőbbi szállítását.

Meghibásodás esetén partnereink részére szennyvízszivattyúk javítását is vállaljuk.

Szennyvízátemelők tisztítása, karbantartása

A szennyvízátemelő berendezések optimális működése és a meghibásodások elkerülése érdekében elengedhetetlen a műtárgyak rendszeres időközönkénti tisztítása, ill. karbantartása. Az ülepedés elkerülésére szolgáló speciális kialakítás ellenére minden típusnál rendszeresen képződnek holtterek a csapadékvíz-, illetve szennyvízátemelőkben, ahol akár jelentős kiülepedés is felléphet. A szivattyú és tartozékai károsodhatnak, meghibásodhatnak.

A leülepedett iszapot speciális mélyszívó berendezés segítségével akár 15-20 méteres mélységből is kitermeljük, és elszállítjuk. Szolgáltatásunkat országszerte, szakképzett kollégáink segítségével végezzük.

A GREENPRO Zrt. 20 éves tapasztalattal és kiváló referenciákkal rendelkezik a nagy méretű, közüzemi vagy ipari csapadék-, ill. szennyvízátemelők tisztítása és karbantartása terén.

Jól felszerelt műhelyautókkal, szakképzett munkatársakkal végezzük a nagyméretű, közüzemi vagy ipari szennyvíz- és csapadékvíz-átemelők ellenőrzését, karbantartását, rendelkezünk az ehhez szükséges speciális eszközökkel és előírt felszereléssel. Az átemelő műtárgyak karbantartása általunk összeállított check-lista alapján történik, ezáltal minden alkalommal garantáljuk a színvonalas munkavégzést. Tevékenységünket országszerte végezzük, és 24 órás ügyeleti szolgálatot tartunk.

A karbantartás mellett cégünk csapadékvíz- és szennyvízátemelők tisztításával, és a kitermelt iszapos hulladék elszállításával, ártalmatlanításával is foglalkozik, erről bővebben itt olvashat.

A csapadékvíz-átemelő és szennyvízátemelő berendezések tisztítása (a szennyvíziszap kitermelése, elszállítása) mellett országszerte vállaljuk az átemelők ellenőrzését, karbantartását, javítását is. A műtárgyak rendszeres, időközönkénti tisztítása, javítása, ellenőrzése, karbantartása elengedhetetlen az átemelő műtárgyak meghibásodásának elkerülése, valamint az optimális működés érdekében. Meghibásodás esetén partnereink részére szennyvízszivattyúk javítását is vállaljuk.