Ugrás a tartalomra

Veszélyes hulladékok elszállítása, ártalmatlanítása

Mi is az a veszélyes hulladék?

Mi is az a veszélyes hulladék? A veszélyes hulladék szakszerű és értő kezelése elengedhetetlen. Amennyiben az ön cége veszélyes hulladékot eredményező tevékenységet folytat vagy veszélyes hulladékkal kapcsolatos munkát végez, mindenképp biztosítsa a veszélyes hulladék elszállítás lehető legbiztonságosabb módját. A GREENPRO Zrt. a hulladékgazdálkodási törvénynek és az EUszabályozásnak is maximálisan megfelel.

Kérjük, hogy amennyiben hulladékgazdálkodási, veszélyes hulladékkal kapcsolatos jogszabályi kérdése van, olvassa el az alábbiakban található tájékoztatásunkat, illetve keresse szakembereinket. A veszélyes hulladék szakszerű kezelése, begyűjtése és elszállítása közös érdekünk.

Minden olyan esetben, ha egy hulladékról nem tudjuk, hogy az veszélyesnek minősül-e vagy sem, ennek megállapításáig az adott hulladékot veszélyesnek kell tekinteni.

Veszélyes hulladéknak minősül minden olyan anyagot vagy összetevőt tartalmazó hulladék, amely eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot jelent. Ezen belül veszélyes hulladék az, ami rendelkezik az alább felsorolt veszélyességi jellemzők közül eggyel vagy többel, illetve ilyen anyagokat vagy összetevőket tartalmaz.

Veszélyességi jellemzők

A veszélyességi jellemzőket a hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény HP betűvel és egy sorszámmal jelöli:

Élelmezés

  • Élelmiszerhulladék csökkentése
  • Megfelelő munkakörülmények és környezetterhelés csökkentése az értékláncban 

HP1 Robbanásveszélyes:

Olyan hulladék, amely képes kémiai reakció révén gázt fejleszteni olyan hőmérsékleten és nyomáson, továbbá olyan sebességgel, hogy környezetében ezzel kárt okoz. Beleértendő a pirotechnikai hulladék, a robbanásveszélyes szervesperoxidhulladék és a robbanásveszélyes önreaktív hulladék.

HP2 Oxidáló

Olyan hulladék, amely – általában azzal, hogy oxigént biztosít – más anyag égését okozza vagy elősegíti.

HP3 Tűzveszélyes

  • a tűzveszélyes folyékony hulladék olyan folyékony hulladék, amelynek lobbanáspontja 60 °C alatt van, vagy olyan gázolaj, dízel és könnyű fűtőolaj hulladéka, amelynek lobbanáspontja >55 °C és <75 °C;b) a tűzveszélyes öngyulladó folyékony és szilárd hulladék olyan szilárd vagy folyékony hulladék – akár kis mennyiségben is -, amely a levegővel való érintkezést követő öt percen belül meggyullad;
  • a tűzveszélyes szilárd hulladék olyan szilárd hulladék, amely könnyen éghető, vagy súrlódás révén tüzet okozhat, vagy elősegíti azt;
  • a tűzveszélyes gáz-halmazállapotú hulladék olyan gáz-halmazállapotú hulladék, amely levegőn 20 °C-on és 101,3 kPa szokásos nyomáson tűzveszélyes;
  • a vízzel reakcióba lépő hulladék olyan hulladék, amely vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben bocsát ki tűzveszélyes gázokat;
  • egyéb tűzveszélyes hulladék: tűzveszélyes aeroszolok, tűzveszélyes önmelegedő hulladék, tűzveszélyes szerves peroxidok és tűzveszélyes önreaktív hulladék.

HP4 Irritáló – bőrirritáció és szemkárosodás:

Olyan hulladék, amely a bőrrel vagy szemmel érintkezve bőrirritációt vagy szemkárosodást okozhat.

HP5 Célszervi toxicitás (STOT)/aspirációs toxicitás:

Olyan hulladék, amely egyszeri vagy ismétlődő expozíciót követően célszervi toxicitást okozhat, vagy amely aspiráció következtében akut toxikus hatást okoz.

HP6 Akut toxicitás:

Olyan hulladék, amely szájon át vagy bőrön át kapott dózis, illetve belélegzés folytán akut toxicitást okozhat.

HP7 Rákkeltő (karcinogén)

Olyan hulladék, amely rákot okoz vagy növeli annak incidenciáját.

HP8 Maró:

Olyan hulladék, amely a bőrrel érintkezve bőrirritációt okozhat.

HP9 Fertőző

Olyan hulladék, amely életképes mikroorganizmusokat vagy azok toxinjait tartalmazza, amelyek közismerten vagy megalapozott feltételezések szerint betegséget okoznak az emberben vagy más élő szervezetekben.

HP10 Reprodukciót (szaporodást) károsító:

Olyan hulladék, amely a felnőtt hímnemű és nőnemű egyedek szexuális működésére és termékenységére gyakorol káros hatást, valamint az utódokban fejlődési toxicitást okoz.

HP11 Mutagén:

Olyan hulladék, amely mutációt, vagyis a sejt genetikai anyagának végleges mennyiségi vagy szerkezeti változását okozhatja.

HP12 Akut mérgező gázokat fejlesztő:

Olyan hulladék, amely vízzel vagy savval érintkezve akut mérgező gázokat fejleszt (Acute tox. 1, 2 vagy 3).

HP13 Érzékenységet okozó:

Olyan hulladék, amely egy vagy több olyan anyagot tartalmaz, amelyek közismerten a bőr és a szaglószervek érzékenységét okozzák.

HP14 Környezetre veszélyes (ökotoxikus):

Olyan hulladék, amely közvetlenül vagy közvetve veszélyt jelent vagy jelenthet egy vagy több környezeti elemre.

HP15

Olyan hulladék, amely képes a HP 1-14-ben felsorolt olyan veszélyességi tulajdonságot mutatni, amellyel az eredeti hulladék nem rendelkezik

Hulladékok azonosítása

A hulladékok azonosítása kezelésük során a hozzárendelt kódszámok alapján történik. A hulladékok jegyzékét és az AZONOSÍTÓ kódokat a 72/2013 . (VIII.27.) VM rendelet tartalmazza.

Azon veszélyes hulladékokat, amelyek veszélyes árunak is minősülnek a szállításuk során veszélyességi bárcákkal, jelölésekkel és UN számmal jelöljük, és a szállító járművekre is veszélyt jelző (számos vagy szám nélküli) narancssárga tábla kerül.

Kiknek ajánljuk?

Ezt a szolgáltatást elsősorban a következő területeken ajánljuk:

Kérje ajánlatunkat!

Ha szolgáltatásunk felkeltette érdeklődését, kérje ajánlatunk!

Ajánlatkérés

Veszélyes hulladékok szállítása, kezelése

Veszélyes hulladék kezelésekor különös gonddal kell eljárni, ezért a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos minden tevékenység (szállítás, begyűjtés, tárolás, ártalmatlanítás) hivatalos engedélyekhez kötött.

A nagy mennyiségben keletkező veszélyes hulladékok elszállítását már hulladékszállító szakcégre kell bízni, akik kapcsolatban állnak a kezelő, ártalmatlanító cégekkel. Mind a hulladékszállító, mind a hulladékkezelő cég jogszabályban meghatározott engedélyekkel kell, hogy rendelkezzen a tevékenység végzéséhez, és az átvett hulladékról szintén jogszabályban meghatározott tartalmú szállítási dokumentációt készítenek.

A GREENPRO Környezetvédelmi Zrt. országos érvényű engedélyekkel rendelkezik a veszélyes hulladékok szállítására és bizonyos hulladékok begyűjtésére vonatkozóan is. Munkánkat a hatályos jogszabályok, különösképpen a veszélyes hulladékkal kapcsolatos 225/2015. (VIII.7.) Kormányrendelet előírásait betartva végezzük.

A GREENPRO Zrt. az ország teljes területén vállalja különféle veszélyes hulladékok begyűjtését, átvételét, szállítását, ártalmatlanítását, kezelését.

A GREENPRO Zrt. vállalja a veszélyes árunak minősülő veszélyes hulladékok szállítását, begyűjtését is, amelyhez veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadót alkalmaz.

Tájékoztató a veszélyes áru biztonsági tanácsadó személyéről.

A veszélyes hulladék szállítása – a hatóság által rendszeresen ellenőrzött – speciális dobozos zárt felépítményű, csepegés- és szegletmentes kialakítású, könnyen mosható és fertőtleníthető, emelőhátfallal rendelkező korszerű, új tehergépkocsikkal vagy tartályos felépítményű gépjárművekkel történik.

Minden veszélyes árut szállító gépkocsi tartozéka az ADR előírásainak is megfelelő csomag, melyben az egyéni védőfelszereléseken túl minden megtalálható, ami egy esetleges havária esetén szükséges.

Veszélyes hulladék tárolóhelyünk

Veszélyes hulladék tárolóhelyünk, amely a küldeménydarabos, nem szippantható veszélyes hulladékok átmeneti tárolására szolgál, megfelelő padozattal, magas peremmel és kármentő tartállyal került kialakításra, amelynek üzemeltetése hatóságilag jóváhagyott. A tárolóhely kialakítása és működtetése során alkalmazott műszaki megoldásokkal biztosítani kell, hogy a gyűjtés és a tárolás ideje alatt a veszélyes hulladékok ne szennyezzék a környezetet.

A tárolóhely kialakítása során a 246/2014. (IX.29.) Kormányrendeletben foglaltakat kell figyelembe venni.

A veszélyes hulladékok szállítása során az átvett veszélyes hulladékról 4 példányos SZ-lapott állítunk ki, melyet 10 évig megőrzünk. Ez alapján számítógépes nyilvántartást vezetünk, így partnerenként, valamint időszakonként is áttekinthető az egyes hulladékok begyűjtött és elszállított mennyisége.

Rendelkezünk, speciális, konténeres gépjárművel, amellyel egyszerre nagy mennyiségű, akár 32 m3 hulladékot is el tudunk szállítani (7, 8, 10, 12 m3-es konténerekkel), így téve gazdaságosabbá a szolgáltatást.

Az ezen a területen használatos legmodernebb gépjárművekkel, jól képzett szakemberekkel, 0-24 óráig állunk rendelkezésre, az egyszerű feladatoktól az extrém bonyolult szolgáltatásig bezárólag.

Év végén partnereinknek –igény szerint – segítséget nyújtunk a hulladékbevallások elkészítésében is.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok

Maradt még kérdése?

Nézze át válaszaink gyakori kérdésekre, vagy forduljon hozzánk ingyenes zöld számunkon!

Gyakran ismételt kérdések +36 80 296 818