Szaktanácsadás

 

1. KÖRNYEZETMÉRNÖKI SZAKTANÁCSADÁS

 A Greenpro Zrt. által végzett DEKRA Intertek Certification által minősített szolgáltatásaink tekintetében vállalunk szaktanácsadást.

Minősített szolgáltatásaink:

 • Hulladék, veszélyes hulladékok szállítása, ártalmatlanításának szervezése, lebonyolítása
 • Állati hulladékok szállítása, ártalmatlanításának szervezése, lebonyolítása
 • Élelmiszerhulladékok szállítása, ártalmatlanításának szervezése, lebonyolítása
 • Tartályos tehergépkocsival szivattyúzható hulladék és veszélyes hulladék szállítása
 • Zsírfogó, olajfogó és iszapfogó berendezések tisztítása, karbantartása
 • Szennyvízátemelő berendezések tisztítása, karbantartása
 • Ipari és közüzemi csatornarendszerek tisztítása
 • ADR szaktanácsadás
 • Olajfogó-, zsírfogó berendezésekkel kapcsolatos szaktanácsadás
 • Veszélyes hulladék kezeléssel kapcsolatos szaktanácsadás

Szakmailag legfelkészültebb munkatársaink készek Önnek szakszerű környezetvédelmi tanácsot adni a hulladékgazdálkodás és vízminőség-védelem feladatok ellátásával kapcsolatban. Elvégezzük a környezetvédelmi állapotfelmérést, környezetszennyezés feltárását, lehatárolását, kárelhárítási terv készítését, és a kárelhárítás kivitelezését.

szövegelválasztó rövid

2. OLAJELVÁLASZTÓK HATÁSFOK JAVÍTÁSA

Meglévő régi olajleválasztó, olajfogó berendezések határértéken belüli kibocsátásának (28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet) érdekében átalakítást, ezáltal hatásfokjavítást is vállalunk.

Komplex szolgáltatásunk igénybevételével elérhetővé válik esetenként új berendezés vásárlása nélkül is a legszennyezettebb, akár zsíros, olajos szennyvizek tisztítása is. Szolgáltatásunk része javaslat és egyénre szabott technológiai tervezet készítése, annak érdekében, hogy a határérték alatti eredményeket elérjük és fenntartsuk.

szénhidrogén leválasztó berendezések átalakításával jelentős költségmegtakarítás érhető el, hiszen akár a veszélyes hulladék, olajos víz mennyisége, az olajfogók tisztításának gyakorisága is csökkenthető, illetve a jó eredmény elérése után hatósági szankciókkal sem kell számolni. Az áramlás megváltoztatásával, speciális szűrők, falak és csövek beépítésével akár egy bonyolult szennyvíztisztító mű is helyettesíthető.

A szolgáltatás sikeres elvégzéséhez garancia a másfél évtizedes tapasztalatunk, klaszterben történő együttműködésünk, valamint széleskörű kapcsolatrendszerünk magyar és más európai szakcégekkel. Sok esetben ezen a területen a kihívás miatt, a kutatás-fejlesztés érdekében szolgáltatásainkat piaci ár alatt vállaljuk a siker és a fejlődés érdekében.

elvalaszto-rovid

3.ADR  SZAKTANÁCSADÁS

Mi is az ADR?

(American Depositary Receipt) – A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás, beleértve az ideiglenes eltéréseket is, amelyeket a szállításban részvevő Szerződő Felek aláírtak.

veszélyes áruk táblázat

Veszélyes áruk összesített táblázat

A veszélyes áruk nemzetközi szállításáról szóló első egyezmény 1890-ben jött létre. Ebben Svájc és Németország szabályozta az ilyen áruk egymás közötti vasúti szállítását. 1928-ban jelentek meg először a veszélyességi bárcák, amelyek képiesen igyekeztek a veszély jellegére felhívni a figyelmet. Az ENSZ 1945 óta foglalkozik a veszélyes áruk biztonságos szállításának kérdéseivel. A nemzetközi együttműködéssel készült dokumentumokat ajánlások formájában teszik közzé, amelyek alapját képezik a szállítási ágazatok mindegyikénél megalakult nemzetközi szervezetek szabályzatainak. A közúti szállításra vonatkozó szabályzat az ADR.

 • Az ADR egyezményt az európai országok kötötték 1957-ben Genfben, melyhez Magyarország 1979-ben csatlakozott. Az ADR A és B mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szól a 20/1979. (IX.18.) KPM rendelet, amely honosítja és kötelezővé teszi a nemzetközi előírások hazai alkalmazását, melynek azóta több módosítása és kiegészítése is megjelent. Az ADR-t ma a 1/2002. (I.11.) Korm. rendelet szabályozza.

A veszélyes árukat nemzetközileg egységes áruosztályokba sorolták, melyek közül a radioaktív anyagok képviselik a 7. osztályt. A radioaktív anyagokra vonatkozó ajánlásokat az IAEA nemzetközi szakcsoportjai dolgozták ki és az első ilyen tárgyú ajánlás 1961-ben jelent meg.

Az ADR áruosztályai

1 osztály – Robbanóanyagok és tárgyak

Robbanóanyagok és tárgyak

2 osztály – Gázokrobbanó gázok

3 osztály – Gyúlékony folyadékok

gyulekony-anyagok


4.1 osztály
– Gyúlékony szilárd anyagok, önreaktiv anyagok és szilárd érzéketlenített robbanóanyagok

öngyulladásra hajlamos anyag szimbólum

4.2 osztály – Öngyulladásra hajlamos anyagok

öngyulladásra hajlamos anyagok

4.3 osztály – Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő anyagok

vízzel érintkezve gyúlékony gázok

5.1 osztály – Gyújtó hatású (oxidáló) anyagok

gyújtó hatású anyagok

5.2 osztály – Szerves peroxidok

szerves peroxidok

6.1 osztály – Mérgező anyagok

mérgező anyagok

6.2 osztály – Fertőző anyagok

fertozo-anyagok


7 osztály
– Radioaktív anyagok

radioaktiv anyagok

8 osztály – Maró anyagok

maró anyagok

9 osztály – Különféle veszélyes anyagok és tárgyak

különféle veszélyes anyagok és tárgyak

elválasztó rövid

4. HULLADÉK- ÉS MELLÉKTERMÉK BEVALLÁS KÉSZÍTÉSE

Hulladékbevallás készítése

A hulladék/veszélyes hulladék termelőjének minden évben eleget kell tennie a rendszeres éves hulladék adatszolgáltatásnak.

A hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartásról és adatszolgáltatásról a 440/2012. (XII. 29.) és a 194/2007. (VII. 25.) Kormányrendelet rendelkezik.

A Greenpro Környezetvédelmi Zrt. ügyfelei, partnerei részére minden évben segítséget nyújt a képződött és általunk elszállításra került hulladékok problémamentes bevallásához, a hatóságoknak történő adatszolgáltatáshoz.

A cég által elszállított hulladékok esetében a szükséges adatokat időben közöljük, segítséget nyújtunk a bevallás nyomtatványának elektronikus úton történő kitöltéséhez

Melléktermék bevallások készítése

Az állati eredetű melléktermékek nyomonkövethetősége érdekében be kell tartani az 1069/2009/EK rendelet 22. cikkének, valamint a 142/2011/EU bizottsági rendelet 17. cikkének az előírásait.

Az állati eredetű melléktermék tulajdonosának a keletkezett állati eredetű melléktermékekről nyilvántartást kell vezetnie, amelyet legalább két évig meg kell őrizni.

Az állati eredetű melléktermékek tulajdonosa a kezelésre, ártalmatlanításra átadott állati eredetű melléktermék mennyiségéről telephelyenként köteles évente egy alkalommal a tárgyévet követő év március 1-ig adatszolgáltatást tenni a járási állategészségügyi hivatalnak a 45/2012. (V.8.) VM rendelet alapján. Ennek a jelentési kötelezettségnek a tevékenység befejezése, felfüggesztése esetén az attól számított tizenöt napon belül is eleget kell tenni.

Az állati melléktermék nyilvántartásról és adatszolgáltatásról a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V.8.) VM rendelet rendelkezik.

A Greenpro Környezetvédelmi Zrt. ügyfelei, partnerei részére minden évben segítséget nyújt a képződött és általunk elszállításra került állati eredetű melléktermékek problémamentes bevallásához, a hatóságoknak történő adatszolgáltatáshoz.

A társaság által elszállított állati melléktermékekről a szükséges adatokat időben közöljük, segítséget nyújtunk a bevallás nyomtatványainak a kitöltéséhez.