Környezetpolitika

Az GREENPRO Környezetvédelmi Zrt. a fenntartható fejlődés fontosságát, valamint a környezet állapotáért viselt felelősségét felismerve és átérezve alapvető céljának tekinti, hogy környezettudatos magatartásával hozzájáruljon a globális környezetvédelmi problémák megoldásához, valamint a környezet állapotának a javulásához.

Az GREENPRO Környezetvédelmi Zrt.  szilárd elhatározása, hogy:

 • tevékenységét a környezetvédelem szempontjainak figyelembe vételével és a környezetvédelmi előírások maradéktalan betartásával folytatja,
 • törekszik a környezetszennyezés megelőzésére és a természeti erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodásra, valamint
 • a környezetre gyakorolt hatását folyamatosan ellenőrzi és javítja.
 • E célok elérése érdekében a társaság:
 • operatív és stratégiai döntéseit a környezetvédelmi szempontok figyelembe vételével hozza meg,
 • bevezette az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszert,
 • csökkenti az állati és élelmiszerhulladékok, valamint a veszélyes hulladékok szállításakor, az ipari és közüzemi csatornarendszerek, a zsír- és olajfogó, valamint szennyvízátemelő berendezések tisztítási, karbantartási munkálatainak elvégzésekor előfordulható környezetszennyezés veszélyét, a járművei által okozott levegőszennyezést, a járművek és a telephelyen folyó tevékenység által okozott zajterhelést, valamint a szennyvízzel kibocsátott szennyezők mennyiségét,
 • mérsékli a hulladékképződést,
 • kiemelt figyelmet fordít a keletkező veszélyes hulladékok szakszerű ártalmatlanítására,
 • a hulladékok kezelésénél a megelőzést, a hulladékszegény technológiák alkalmazását, a hulladékok minimalizálását, a lerakással szemben az újrafelhasználást és az újrahasznosítást, illetve az energetikai hasznosítást helyezi előtérbe,
 • irodahelyiségeiben nagy gondot fordít az energiatakarékosságra, és ügyel az irodai berendezések, irodaszerek, takarítószerek környezettudatos kiválasztására, valamint az igényes munkahelyi környezet megteremtéséhez szükséges egészségügyi és ergonomikus feltételek kialakítására,
 • a munkatársaknak rendszeresen képzést és továbbképzést tart a környezetpolitika megvalósításával, a környezetközpontú irányítási rendszer működésével kapcsolatos tudnivalókról és feladatokról,
 • a szolgáltatásai során alkalmazott technológiákat – a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével – folyamatosan korszerűsíti,
 • körjáratai hatékonyságának növelése érdekében közös kutatás-fejlesztési tevékenységet folytat szoftverfejlesztőkkel, hogy a begyűjtő járatok optimalizálása által is csökkentse a környezetterhelést,
 • a legújabb technológiákat kívánja felkutatni és alkalmazni, ezért rendszeresen részt kíván venni hazai és nemzetközi környezetvédelmi kiállításokon, konferenciákon,
 • tevékenységét a mindenkor hatályos hazai, ill. EU-s környezetvédelmi jogszabályok betartásával végzi.
 • A belső környezettudatos működés mellett a társaság üzleti partnereit is környezettudatos viselkedésre ösztönzi.

Ennek megfelelően:

 • beszállítóitól is elvárja a környezettudatos magatartást, ezért a beszállítói közül előnyben részesíti a minőség- és környezetközpontú irányítási rendszert működtető, vagy ezeknek megfelelő minőségű termékeket, szolgáltatásokat biztosító szervezeteket,
 • kizárólag a megfelelő környezetvédelmi engedélyekkel rendelkező ártalmatlanító vállalatokkal áll kapcsolatban,
 • szoros együttműködésben dolgozik a hatóságokkal,

szolgáltatásának minőségjavításával folyamatosan növeli a cég versenyképességét, és aktív segítséget nyújt a szelektív hulladékgyűjtés hazai rendszerében hiányos területeken.