Jogszabálylista

Munkánkat a hatályos jogszabályok, különösképpen a veszélyes hulladékkal kapcsolatos 98/2001. (VI. 15.) Kormányrendelet, illetve a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V.8.) VM rendelet előírásait betartva végezzük. Ezt segíti főállásban veszélyesáru-szállítási biztonsági tanácsadó, okleveles vegyészmérnök, okleveles környezetmérnök, környezetkutató. A jogszabályok nyomon követésében, áttekintésében cégünk jogásza is szerepet vállal. A munkánkkal kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén állásfoglalást kérünk a hatóságok, szakhatóságok és a minisztériumok szakembereitől.

Vonatkozó jogszabályok megnevezéssel, tevékenység szerint csoportosítva.

Jogszabályok

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

VÍZVÉDELEM

TOVÁBBI MAGYARORSZÁGI JOGSZABÁLYOK

EURÓPAI UNIÓS JOGSZABÁLYOK

Az egyes magyar jogszabályok záró rendelkezéseiben vannak felsorolva, a megfelelési szabályoknál