Iszapfogó és homokfogó berendezés tisztítás és karbantartás

ISZAPFOGÓ

Az iszapleválasztó berendezésekben a bevezetett szennyvízből az áramlás lassulása miatt kiválik a könnyen ülepedő, szilárd anyag. Az iszapfogókat gyakran alkalmazzák olajfogó berendezéssel együtt, annak előtagjaként. Ahhoz, hogy a kivezető nyíláson át a közcsatornába távozó szennyvízben valóban a küszöbérték alatt legyen az ülepedő anyag mennyisége, nagyon fontos, hogy a megfelelő iszapfogó műtárgy kerüljön beépítésre.

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. számú melléklete megszabja a közcsatornába bocsátható szennyvizek szennyezőanyag-tartalmának küszöbértékeit, így a víz ülepedő anyag-tartalmát is, mely hátrányosan befolyásolhatja a csatornarendszer működését. Ezért ahol különösen nagy a szennyvíz ülepedő anyag-tartalma (pl. autómosók, parkolók, hulladék-feldolgozó üzemek, bevásárló központok, kórházak), a víz előkezelésére iszapleválasztó műtárgyat kell beépíteni.

A különböző igények, különböző vízkibocsátású helyek kiszolgálásához az iszapleválasztó berendezések többféle méretben, többféle anyagból, a leválasztási hatásfokot növelő különböző belső kialakítási módokban készülnek.

Az egy adott helyre alkalmas iszapfogó műtárgy kiválasztását minden esetben szakemberre, vízgépészettel foglalkozó mérnökre kell bízni, aki számítások alapján határozza meg a megfelelő típust!

Iszapfogók, iszapleválasztók működési elve

Az esővíz és eljárási vizek olajszármazékokat és szilárd szennyeződéseket tartalmaznak (por, homok és egyéb szilárd anyagok), melyek a ráfolyó szennyvízzel az első fázisban az ülepítőbe/iszapfogó térbe jutnak. A beépített ún. koagulációs terelőrendszer meghosszabbítja az iszapülepedési és az olajfelúszási utat. A víznél nehezebb anyagok, szilárd részecskék kiválnak a vízből és leülepednek.

Az olajos víz tisztításának másik szakaszában a szennyeződésektől megtisztított olajszármazékokat tartalmazó víz az olajleválasztó térbe jut. Itt történik a flotáció, a nagyobb olajszármazék részecskék cseppekbe tömörülnek és felúsznak a felszínre.

Iszapfogók üzemeltetése

A műtárgy üzemeltetése során a következő előírásokat kell betartani:

 • Az iszapfogóba csak olyan szennyvíz vezethető be, ami a berendezés működését nem akadályozza.
 • A műtárgyba nem vezethetők be emulziók és oldószerek, valamint olyan felületek csapadékvize, amelyekre a leválasztót nem tervezték, illetve kommunális szennyvíz sem.
 • Az üzemeltetés során a műtárgyba beépített koaleszcensz szűrőt semmilyen esetben sem szabad eltávolítani!

Iszapfogók, iszapleválasztók működésének hatékonysága

Az iszapfogó kapacitása egyre csökken, ahogy távolodunk a tisztítás időpontjától. Nagyon fontos a jól megválasztott műtárgy kiválasztása, hiszen az alulméretezett berendezés jelentősen megnövelheti a szükséges tisztítások számát, és csökkenti a hatékonyságot.

Iszapfogó, iszapleválasztó típusok

Az iszapfogóval ellátott műtárgyak anyaga lehet beton, acél vagy polietilén, és készülhetnek a leválasztási hatásfokot növelő különböző belső kialakítási módokon.

Iszapfogó, iszapleválasztó telepítése, üzembe helyezése

Üzembe helyezés előtt a teljes műtárgyat meg kell tisztítani, a szennyeződéseket (habarcsmaradványok, föld) el kell távolítani, az iszapfogót és a leválasztót tiszta vízzel kell feltölteni. A berendezésen ellenőrizni kell az illesztések tömítettségét.

Iszapfogók tisztítása, karbantartása

A környezetszennyezés, illetve a csatornabírság elkerülése érdekében az iszapleválasztókban felgyűlt hulladékot az előírt gyakoriság szerint ki kell termelni a műtárgyból. A kitermelés általában tartályos, szippantós gépjármű segítségével történik.

A GREENPRO Környezetvédelmi Zrt. 20 éves tapasztalattal és kiváló referenciákkal rendelkezik a zsír- és olajfogók, valamint az iszapfogók ürítése terén. Szolgáltatásunkat országszerte, szakképzett kollégáink segítségével végezzük.

szövegelválasztó rövid

HOMOKFOGÓ

A homokfogó a vízben lebegő, viszonylag nagyobb szemcsék eltávolítására alkalmas műtárgy. Benne a víz sebességét oly mértékben csökkentik le, hogy a vízben lebegő homokszemcsék le tudjanak ülepedni, mielőtt a víz a műtárgyból kilép.

A homokfogó nagy méretű, nagy ülepedési sebességű anyagok eltávolítását szolgálja.

Homokfogók működési elve

Homokfogók működésének lényege, hogy a víz áramlási sebességét lecsökkentjük 20-30 cm/sec-ra, lehetőséget biztosítva arra, hogy a w ülepedési sebességű anyagoknak legyen idejük leülepedni. Kiindulási adat azon szemcse átmérője, amit még ki akarunk ülepíteni. Az ülepedő szemcse mozgáspályája lineáris.

Homokfogó célja

 • a gépészeti berendezések védelme,
 • a lerakódások megakadályozása, és a derítő terhelésének csökkentése.

Homokfogó főbb típusai

 • vízszintes átfolyású homokfogó,
 • függőleges átfolyású homokfogó,
 • és a légbefúvásos homokfogó.

A homokfogó berendezés tisztítása, karbantartása

A homokfogó műtárgy üzemeltetése során a következő előírásokat kell betartani:

 • a homokfogóba csak olyan szennyvíz vezethető be, ami a berendezés működését nem akadályozza
 • a homokfogó műtárgyba nem vezethetők be emulziók és oldószerek, valamint olyan felületek csapadékvize, amelyekre a homokfogó leválasztót nem tervezték, illetve kommunális szennyvíz sem
 • az üzemeltetés során a homokfogó műtárgyba beépített koaleszcensz szűrőt semmilyen esetben sem szabad eltávolítani.